جدول قیمت

خدماتکاربران رایگانکاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی۶۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت۵۹ هزار تومان۵۲ هزار تومان
بهینه سازی ۱۴۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی۵۵ هزار تومان۴۵ هزار تومان
شارژ باتری موبایل۵۶ هزار تومانتماس بگیرید

جدول معمولی

خدماتکاربران رایگانکاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی۶۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت۵۹ هزار تومان۵۲ هزار تومان
بهینه سازی ۱۴۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی۵۵ هزار تومان۴۵ هزار تومان
شارژ باتری موبایل۵۶ هزار تومانتماس بگیرید